Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor Kalles x CHIMI

Tävlingen pågår t.o.m. 2021-06-27 och är öppen för alla över 18 år som är bosatta i Sverige. Anställda eller anhöriga till anställda på Orkla Foods Sverige AB (Orkla), Redgert Comms AB (Redgert Comms) och Chimi AB (Chimi) får inte delta i tävlingen.

Vinstinformation

Vinsten innehåller ett par solglasögon från kollektionen Kalles x CHIMI samt en en specialtillverkad kaviarkniv och smörtax, till ett värde av 1500 kr. Vinsten kan inte bytas mot kontanter eller andra produkter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Tävlingsinformation

Du deltar i tävlingen genom att hitta en gulddekal på en Kalles Kampanjtub 300 gram och fylla i dina uppgifter samt din unika kampanjkod i formuläret. Som vinnare kan du bli ombedd att uppvisa kvitto på en (1) Kalles Kampanjtub 300 g inköpt under kampanjperioden (2021-03-29 – 2021-06-27). Skulle någon vinnare inte fyllt i samtliga fält i formuläret och inte gå att nå trots påminnelse, eller om korrekt kvitto inte kan uppvisas, är det inte Orklas ansvar att förse vinnaren med vinst. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.

Hantering av personuppgifter

Uppgifterna som du lämnat i vinstformuläret behandlas av OFS som är personuppgiftsansvarig. Det betyder att OFS ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder och delar uppgifterna med Redgert Comms och Chimi. Inga personuppgifter sparas efter avslutad kampanj, som längst fram till 2021-07-11.

Sekretesspolicy

Din sekretess är viktig för oss. I denna sekretesspolicy beskrivs vilka personuppgifter som OFS samlar in från dig, hur vi interagerar med dig och hur vi använder dessa uppgifter. OFS använder insamlade data (namn, adress, e-post) för att ska kunna skicka ut solglasögonen om du vinner i tävlingen. Vi får informationen genom att du fyller i dina uppgifter i formuläret på Kalles Webbshop. OFS använder och delar uppgifterna och dina personuppgifter med Redgert Comms och Chimi i syfte för att kunna skicka ut vinsten.

Tillgång till dina personuppgifter

Vänligen kontakta privacy@orkla.no om du vill få tillgång till, utlämna, korrigera eller radera personuppgifter vi har lagrat. Du kan också invända, kräva begränsning eller återkalla ditt/dina samtycke(n) när som helst. Du också rikta klagomål till Svenska Datainspektionen (senare Integritetsskyddsmyndigheten) om du vill framföra åsikter gällande vår behandling av personuppgifter.

Borttagning av personuppgifter

Vi tar bort dina personuppgifter efter att kampanjen är avslutad och vinsten är utskickad. Vi sparar uppgifterna som längst t.o.m. 2021-07-11.

Hur vi förvarar personuppgifterna

Tjänster och produkter vi använder för att bearbeta och lagra dina personuppgifter finns inom EU. Det säkerställer att våra leverantörer också följer lagen om GDPR.

Läs mer om Orklas användning av personuppgifter här